Hem Ansökan om sponsring Royal Canin tar inte avstånd mot jakt eller jaktprov/anlagstest

Royal Canin tar inte avstånd mot jakt eller jaktprov/anlagstest

Under de senaste månaderna har det pågått en debatt inom jakthundskretsar kring vårt beslut att inte sponsra jaktprov där vilt fällts. På felaktiga grunder har det i sociala media framställts som att vi tar avstånd från jakt eller jaktprov. Vi anser absolut inte att jakt eller jaktprov/ anlagstest är djurplågeri när det sker under reglerade former. I Norden är jakt en del av vårt kulturarv, strängt reglerat och utövas på ett respektfullt sätt för att bevara vår fauna.

Bakgrunden till att vi förändrat vår globala sponsringspolicy är att ett systerföretag i Ukraina felaktigt sponsrade ett event där björnhets förekom för några år sedan. Royal Canin beklagar fortsatt djupt vår felaktiga sponsring av event där björnhetsning förekom. Det stred emot allt vad vi som företag står för! Omsorg om djur har i alla tider varit ett av Royal Canins värdegrunder. Vi informerade då djurägare, kunder och allmänhet direkt och löpande.

Sedan dess har mängder av åtgärder vidtagits världen över, för att något liknande inte ska kunna ske i framtiden. Samtliga enheter har gjort en grundlig översyn av vilka aktiviteter som sponsras och en ny tydligare policy för sponsring har arbetats fram och tagits i kraft. Royal Canin har också arbetat vidare för att förbättra djurskyddet för de drabbade björnarna i Ukraina, och medverkar i skapandet av ett räddningscenter för de omkring 15 björnar som där hållits för björnhets.

Den globala sponsringspolicy innebär att Royal Canin inte sponsrar något arrangemang där ”djur avsiktligt orsakas smärta, skada eller ångest”. Eftersom ett jaktprov med levande vilt kan innebära att vilt skadas kan vi inte längre sponsra dem. Det har historiskt handlat om cirka 10 prov/ år i Sverige.”

Vi har ett gott samarbete med många jakthundsklubbar och också många medlemmar i vår kundklubb för jägare, där vi bland annat ger rabatt vi köp av foder. Royal Canin Sverige sponsrade 2015 omkring 800 djurrelaterade aktiviteter. Av dessa var drygt 315 aktiviteter där jakthundsraser deltog.

Vi använder Cookies för att ge dig din bästa onlineupplevelse. Genom att klicka i TILLÅT godkänner du att vi använder Cookies i enlighet med våra riktlinjer för cookies.
Cookie Settings