Hem Om Royal Canin

Om Royal Canin

Katten och hunden i centrum

I snart 50 år har vi på Royal Canin arbetat passionerat med att erbjuda varje unikt djur en kost som ger just den individen de bästa förutsättningarna för både ett långt och friskt liv.

Kunskap och respekt är två ledord som genomsyrar Royal Canins verksamhet – från första idé till färdig produkt.

Kunskap för att vetenskap och väl beprövad erfarenhet i kombination står bakom varje produkt i vart och ett av våra sortiment. Vi har ett unikt nätverk av kunnande bestående av egna forskningscenter, universitet över hela världen, veterinärer och uppfödare. Detta gör att vi kan grunda våra produkter på de senaste forskningsresultaten och praktiska fältstudier.

Respekt för att det är hänsynen till katter och hundars specifika näringsbehov och varierande livsstil som ligger till grund för vart och ett av våra foder. Det individuella djurets välbefinnande, och inget annat, står i centrum under hela produktutvecklingen. En katt är inte en liten hund och en kastrerad hund har inte samma näringsbehov som en okastrerad.

För mer information om hur Royal Canin arbetar med forskning och utveckling hittar du på WALTHAMS webbsida .

Waltham logotype

 

Royal Canins historia

Året var 1967. En fransk veterinär, Jean Cathary, satt hemma på sin kammare och bekymrade sig över sina patienter. Vissa av schäfrarna hade så allvarliga hudproblem att ingenting tycktes hjälpa. Jean Cathary var en veterinär som gärna engagerade sig i de mest svårlösta fallen. Han började fundera i vidare banor kring vad som påverkar kroppen och dess funktioner. Kunde kosten ha en betydelse? Vad åt hundarna egentligen?

Royal-Canin-Jean-Cathary

Det visade sig att många av dem levde på matrester som sås, bröd och fett. Med andra ord en allt annat än balanserad kost. Kunde det vara en bidragande orsak till hundarnas hudproblem? Denna tanke blev starten till vad som skulle bli ett av världens största foderföretag specialiserat på hund- och kattfoder. Jean Cathary började göra ett eget hundfoder som så nära som möjligt var anpassat till det vi då kände till om hundarnas näringsbehov. Han malde, kokade och torkade blandningen. Därefter bröt han sönder den till bitar som var lätta för hundarna att äta. Det dröjde inte länge förrän Jean märkte effekt! Hundarnas eksem började läka ut och deras päls återfick sin glans.

Ett år senare föddes Royal Canin i Aimargues i södra Frankrike. Än idag grundar sig vårt arbetssätt på respektfullt agerande utifrån katten och hundens verkliga behov och förutsättningar. Vi utgår alltid från det individuella djuret vid all produktutveckling. Precis som Jean gjorde.

Royal Canin Sverige AB

Royal Canin Sverige AB är en ledande leverantör inom hund- och kattfoder till den specialiserade fackhandeln i Sverige. Vi har även ett produktsortiment som finns hos veterinärer.

Royal Canin Sverige AB är dotterbolag till en av världens ledande tillverkare av högkvalitativt foder för hund och katt, inom Royal Canin SA. Företaget grundades 1967 i södra Frankrike och idag marknadsförs produkterna i mer än 100 länder över hela världen. Royal Canin-koncernen har idag cirka 6 500 medarbetare, varav 55 arbetar i Sverige.

Vi arbetar efter en filosofi

Kunskap och respekt om djuret. Det är vår ledstjärna som genomsyrar företaget. Det innebär att vi sätter katten och hunden i centrum – djuren är utgångspunkten vid produktutvecklingen. Så har vi gjort i snart 50 år.

Royal Canins näringsfilosofi

Det är ytterst svårt att jämföra olika foder endast utifrån den information som en innehållsförteckning ger, även om vissa fodertillverkare gärna vill påskina motsatsen. För att göra en rättvis bedömning behövs betydligt mer information än så. Vi på Royal Canin sätter alltid katten och hunden i främsta rummet. Varje enskild ingrediens i våra foder finns där av en anledning. Råvarorna väljs ut med hänsyn till sitt näringsinnehåll, sin kvalitet och funktion samt att råvaran är miljömässigt hållbar.

Varje enskilt recept utvecklas med stor precision för att uppnå en specifik näringsprofil anpassad för just de individer fodret är avsett för. Gemensamt för alla våra produkter är optimerad smältbarhet, precist näringsinnehåll och hög smaklighet.

Det är inte så enkelt att det bara är fodrets innehåll av exempelvis ”kött” eller andra ingredienser som definierar dess kvalitet. Det är istället råvarornas näringsvärde, funktion och tillgänglighet för djuret som avgör produktens slutgiltiga kvalitet och funktion. Vi på Royal Canin menar att det katten och hunden behöver för att fungera och må bra är näringsämnen, och inte ingredienser. Därför väljer vi att definiera, och prata om, våra produkters näringsvärde istället för dess ingredienser. Med hjälp av råvaror med känt näringsinnehåll kombinerar vi olika råvaror för att nå det bästa slutresultatet.

Kvalitet och miljö

ISO-Certifiering – ett bevis för kvalitet. Att vara ett ISO-certifierat företag är ett bevis på kvalitet. De ISO-certifieringar Royal Canins anläggningar i Frankrike innehar är ISO 9001 och sedan 2005 även ISO 14001.

Att få ett ISO-certifikat kommer aldrig att vara tillräckligt för oss. Det som är företagets främsta mål är att vara måttstocken inom näringsanpassad kost för katter och hundar, att fortsätta att utvecklas vad det gäller skräddarsydd kost och att svara upp mot djurens näringsmässiga behov.

Miljön – en viktig del i vårt arbete

Miljötänkande är mycket viktigt för Royal Canin. Det betyder att vi engagerar oss i en rad olika projekt, bl. a. att sortera avfall vid våra fabriker, att använda så lite vatten som möjligt och rena det vatten vi använder, att spara energi samt att minska bullernivåer och utsläpp i atmosfären. Samtliga våra förpackningar kan källsorteras. Läs mer om hur du återvinner våra förpackningar.

Stränga krav på kvalitet och säkerhet


FÖRE TILLVERKNINGEN

Kvalitetsgaranti- Vi ställer mycket stränga krav när vi väljer en råvaruleverantör

  • Analyserar råvarornas kvalitet både näringsmässigt och hygieniskt innan de blir godkända
  • Använder utvalt kött från djur som är garanterat friska och som blivit besiktigade och godkända som mänsklig föda
  • Kräver att råvarorna är fria från GMO (genmodifierade råvaror)

UNDER OCH EFTER TILLVERKNINGEN

  • Övervakar kvaliteten med hjälp av systematiska tester och analyser i viktiga skeden, från det att råvarorna levereras till fabriken till det att den färdiga produkten fylls i påsar.
  • Ser till att ingredienserna som används i fodret alltid kan spåras och att det finns fullständig information om dem.

 

 

Vi använder Cookies för att ge dig din bästa onlineupplevelse. Genom att klicka i TILLÅT godkänner du att vi använder Cookies i enlighet med våra riktlinjer för cookies.
Cookie Settings