Du kan endast logga in med din e-postadress – inte, som tidigare, med ditt användarnamn. Kontakta oss om du har glömt vilken e-postadress du registrerat.
Denna inloggningssida är endast för uppfödare, butiker och kliniker. I dagsläget håller vi på att återuppbygga Pet Care Club och du kan för tillfället tyvärr inte logga in i klubben.
Hem Hund Att välja en rashund

Att välja en rashund

Långhårig, korthårig, liten eller stor. Det finns flera yttre attribut som skiljer olika sorters rashundar åt, men också inneboende karaktärsdrag och psykiska egenskaper. Att hunden är livlig och framåt är en viktig faktor för många, medan förmågan att lära sig eller villigheten att lyda spelar större roll för andra.

Fördelen med att välja en rashund är att det ger dig ett visst mått av säkerhet, eftersom varje ras är framtagen för sina särskilda egenskaper. Du får helt enkelt lite större möjlighet att veta vad du har att vänta dig av din nya kamrat. För att en hund ska kunna räknas som rashund behöver den vara stambokförd och ha en stamtavla utfärdad av exempelvis Svenska Kennelklubben.

Här kan du läsa mer om några populära hundraser som vi säljer specialanpassat rasfoder till. Vill du veta mer om någon annan hundras kan du besöka vår samarbetspartner Svenska Kennelklubben. Du kan också läsa mer om att köpa rashund här.