Hem Hund LIFESTYLE HEALTH NUTRITION SPORTING LIFE

SPORTING LIFE

Skräddarsydda foder för arbetande hundar

Fodren i sortimentet SPORTING LIFE är utvecklade för att optimera prestationen hos hundar som utför olika typer av arbete. Fodren tillgodoser energibehovet hos hunden vid olika typer av arbetsintensitet. Sammansättningen bidrar även till att främja hundens fysiska kondition (ledhälsa, muskler, magtarmhälsa och bekämpning av fria radikaler).

 

Packshot-Agility4100-Small-PIC

SPORTING LIFE
AGILITY 4100 Small dog
För små hundar upp till 10 kg

För kortvarigt och intensivt arbete. Tävlingsprestation och kroppskondition.
Exempel på aktivitetFlyball, hundfrisbee, agilitytävlingar, sprintlöpning…
Innehåller en hög nivå av kolhydrater(40%) som tillför energi som kan användas snabbt för att maximera prestationerna hos arbetande hundar med korta perioder av intensiv aktivitet

Packshot-Agility4100-Large-PIC

SPORTING LIFE
AGILITY 4100 Large dog
För stora hundar från 11 kg

För kortvarig och intensivt arbete. Tävlingsprestation och kroppskondition.
Exempel på aktivitet: Flyball, hundfrisbee, agilitytävlingar, sprintlöpning…
Innehåller en hög nivå av kolhydrater(40%) som tillför energi som kan användas snabbt för att maximera prestationerna hos arbetande hundar med korta perioder av intensiv aktivitet

Packshot-Trail4300-PIC

SPORTING LIFE
TRAIL 4300 (tidigare Energy 4300)
För alla storlekar

För långvarigt och hårt arbete. Sport performance+ och muskelkondition.
Exempel på aktivitet: Jakt, spår, löpning, bruksarbete…
SPORTING LIFE TRAIL 4300 innehåller balanserade nivåer av kolhydrater (28%) och fett (21%). Kolhydrater tillför snabb energi under det tidiga skedet av en fysisk ansträngning, medan fett används successivt under ansträngningen för att maximera prestationen hos hårt arbetande hundar med långa perioder av fysisk ansträngning.

SPORTING LIFEPackshot-Endurance4800-PIC
ENDURANCE 4800 (tidigare Energy 4800)
För alla storlekar

För mycket långvarigt och hårt arbete. Sport performance+ och muskelkondition.
Exempel på aktivitet: Jakt, drag, mycket hårt bruksarbete…
SPORTING LIFE ENDURANCE 4800 har ett högt fettinnehåll (30%) som tillför en stor mängd energi som kan användas succesivt under mycket långa perioder av hårt arbete för att maximera prestationen.

Olika typer av träning kräver olika typer av energi

Vid intensiva och kortvariga arbeten används främst glykogen som energikälla. Omsättningen av glykogen till energi är snabb och sker anaerobt, det vill säga utan syre. Studier visar att genom att noga avväga mängden energi och kvaliteten på energi, det vill säga hur lättillgänglig den är för hunden, i fodret kan man optimera hundens prestation. För korta och intensiva arbeten bör energin i fodret härstamma från kolhydrater till 40% för att hunden ska kunna utnyttja sin potential maximalt.

Vid intensivt och långvarigt arbete ser behovet annorlunda ut eftersom hunden, vid dessa omständigheter, använder fett som främsta energikälla. Fett omsätts långsammare jämfört med glykogen och denna process kräver dessutom syre. Detta gör att arbetstempot inte kan vara lika högt när kroppen använder fett som energikälla. Hundar har god förmåga att tillgodogöra sig fett. Hårt arbetande hundar får en förändrad ämnesomsättning vilket gör att de ofta blir mer anpassade till att utnyttja fett som energikälla jämfört med andra hundar. Ju mer tränad hundens muskulatur är desto bättre blir den på att förbränna fett.

 

Olika aktiviteter för hundar

Varje sport kräver specifika insatser

sporting-life-kortintensivKort och intensiv
Agility är ett exempel på en aktivitet som är kort och intensiv. Här handlar det om att hund och förare på kortast tid och utan fel eller vägringar ska ta sig igenom en hinderbana.

sporting-life-languthalligLång och uthållig
Olika typer av bruksarbete och jakt är exempel på aktiviteter som kan pågå i timmar. Dessa aktiviteter kräver mer uthålligt arbete och därmed en annan typ av energi jämfört med korta och intensiva arbeten.

Mysporting-life-mycketlanguthalligcket lång och uthållig
Olika typer av dragarbete och jakt är exempel på intensivt arbete som kan pågå under mycket lång tid. De här aktiviteterna kan pågå hela dagar och kräver foder med mycket högt energiinnehåll.