Hem Hund Hundkunskap Hundens hälsa och sjukdomar Invärtes parasiter

Invärtes parasiter

Invärtes parasiter och avmaskning

Liksom de flesta djurslag drabbas hundar ibland av olika invärtes parasiter, mer eller mindre vanligt förekommande. Dessa parasiter kan vara maskar eller encelliga parasiter, så kallade protozoer.

Spolmask

Spolmask är den vanligast förekommande parasiten hos valpar. Valparna kan smittas direkt från tiken via moderkakan eller mjölken. Infekterade valpar kan visa symtom som trötthet, dålig tillväxt eller kräkningar, men det vanligaste är att valpen är helt symtomfri. Vid stora mängder spolmask kan valpen få förstoppning och dödsfall förekommer.

Bandmask

Det förekommer flera olika arter av bandmask hos hund. Vanligast är att hunden smittas genom att äta dött småvilt i naturen. Infektionen ger oftast inga synliga symtom utan upptäcks oftast genom att bandmaskleder, som ser ut som små riskorn, kryper runt hundens bakdel.

Dvärgbandmask

Det förekommer två arter av dvärgbandmask hos hundar i Sverige, hundens dvärgbandmask (Echinococcus granulosus) och rävens dvärgbandmask (Echinococcus multilocularis). Båda är mycket ovanliga i Sverige men förekommer i enstaka fall. En infekterad hund visar inga symtom och parasiterna är inte farliga för hunden. Risken med dessa parasiter ligger istället i om människor smittas. En infekterad människa får små blåsor i inre organ, men symtom på detta syns oftast inte förrän efter 5-15 år.

Piskmask

Piskmask är ovanlig på hundar i vårt land, troligtvis på grund av vårt kalla klimat. Dock förekommer den oftare i varmare länder och kan därför finnas hos importerade hundar eller hundar i närhet av importerade hundar. Oftast visar drabbade hundar inga symtom men vid kraftiga infektioner kan diarréer och nedsatt aptit ses.

Hjärtmask

Hjärtmasken förekommer i stora delar av Europa och sprids via myggor. Myggan är livsavgörande för masken, som inte kan utvecklas eller spridas utan dem. De kräver en hög dygnsmedeltemperatur för att utvecklas och därför kan smittspridning än så länge inte ske i Sverige. En drabbad hund visar symtom som exempelvis hosta eller trötthet och kan också plötsligt bli betydligt sämre och dö hastigt.

Fransk hjärtmask

Den franska hjärtmasken finns numera i Sverige men endast ett fåtal fall har påvisats. Vanliga symtom är hosta och hunden smittas genom att äta eller slicka på en infekterad snigel eller groda.

Avmaskning

Valpar avmaskas oftast mot spolmask flera gånger under sin uppväxt, ett par av dessa bör ske hos uppfödaren. I övrigt bör du kontakta din veterinär för att få råd om vilket avmaskningsmedel som är lämpligt i ditt fall och hur ofta du bör avmaska.

Neospora

Neospora caninum är en protozo, en encellig parasit. Den kan orsaka förlamning och andra rörelsestörningar hos hundar. Infektionen är vanligast hos valpar och unga hundar och då är den troliga smittvägen över moderkakan. Man vet än så länge inte så mycket om denna infektion och den verkar hittills inte vara särskilt utbredd i landet.

Vi använder Cookies för att ge dig din bästa onlineupplevelse. Genom att klicka i TILLÅT godkänner du att vi använder Cookies i enlighet med våra riktlinjer för cookies.
Cookie Settings