Glädjande nog är det inte så krångligt att resa med djur och vara aktiv. Det gäller bara att ha lite framförhållning, vara väl förberedd och ha engagemang.