En korrekt utfodring är av stor vikt när man vill förbättra prestationen. Fodret ska förse hunden med alla nödvändiga näringsämnen samt ge energi till det arbete hunden ska utföra. Vid olika typer av arbete krävs dessutom olika energikällor. Genom att välja ett anpassat foder kan du förbättra hundens prestation under träning och tävling. I den här artikeln ska vi titta närmare på vad man ska tänka på vid utfodring av brukshundar.

bruks

Bruksarbete, arbete med historia och anor från krigstiden
Under första världskriget började hundar användas vid fronten som bevaknings- och sanitetshundar. Dessa hundar räddade livet på tusentals soldater. Intresset i Sverige var stort för användningen av hundar och 1918 bildades FSSSH, Föreningen Svenska skydds- och sjukvårdshunden, som blev grunden till Svenska Brukshundklubben (SBK).

Hundar av brukshundraser är sedan länge arbetande hundar och det är SBK som har avelsanvaret för dessa raser. Utöver brukshundraserna finns det andra raser som utför bruksarbete. Det kan till exempel vara retrievers, vallhundar eller andra typer av arbetsglada hundar. Dessa kan då gemensamt kallas för brukshundar. SBK har idag närmare 60 000 medlemmar varav många är aktivt tävlande inom de olika bruksgrenarna.

Dagens bruksarbete som tävlingsform
De olika formerna:

SPÅR – Hunden ska kopplad i en lina följa ett markbundet personspår. I spåret är små träpinnar utlagda som hunden ska markera och plocka upp och sedan avlämna till sin förare. Hundar tycker vanligtvis om att spåra. De kopplar på sin ursprungliga instinkt om bytesjakt. Som förare är det mycket spännande att följa efter en spårhund. Man blir snabbt fascinerad av hundens enormt utvecklade luktsinne.

SÖK – Hunden ska hitta och markera människa som ligger helt eller delvis dold i terrängen. Att träna sök är mycket socialt, då man måste träna i grupp eller gäng och hjälpa varandra. Hunden måste tycka om att ta kontakt med främmande människor. Den måste vara självständig samtidigt som den behöver vara lyhörd för förarens önskemål om riktning. Hunden markerar personen den hittar genom att antingen på plats stanna och skälla, eller genom att plocka upp en markeringsrulle som hänger från halsbandet och återvända till sin förare. Efter det visar hunden föraren var personen den hittat, gömt sig.

RAPPORT – Hunden ska springa mellan två stationer så fort som möjligt. Längden mellan stationerna ökar i takt med att klasserna blir svårare. En förutsättning är att hunden är relativt självständig så den törs springa ifrån sin förare, men den måste samtidigt vara målmedveten så den inte springer vind för våg. Den ska vara välbyggd och orka springa längre sträckor i kuperad terräng. Rapporten är kanske den mest fysiskt krävande bruksgrenen.

SKYDD – Skyddsarbetet har skapats utgående från det polisiära användandet av hund. Hunden måste ha mycket god lydnad och får enbart agera i speciella situationer och på förarens direktiv. Hunden ska försvara sin förare om denne utsätts för hot och den ska kunna bevaka en person och avvärja hans eller hennes flyktförsök. Hunden ska dessutom klara att genomföra delar av skyddsprogrammet med munkorg där den istället för att bita den främmande personen stöter så hårt att personen inser att det är lika bra att stå stilla. Utöver skyddsarbetet ska hunden kunna spåra och söka som spårhunden och sökhunden. För att få träna och tävla skydd måste hunden vara av brukshundsras, den måste vara bedömd som lämplig och föraren måste ha en licens utfärdad av SBK. IPO – eller Internationell Prövningsordning, är den enda bruksgrenen som man kan tävla i internationellt. Den är också en skyddsgren där hunden ska bevaka en främmande person samt avvärja eventuella angrepp från denne. En viktig egenskap för en IPO-hund är arbetsglädje och högt tempo. Den ska också vara en mycket god spårhund. Till skillnad från skyddet så genomförs hela skyddsprogrammet utan munkorg. Krav på licens gäller för all IPO-träning.

Andra grenar inom bruks är till exempel Patrull och Räddning samt den nyss godkända tävlingsgrenen Mondioring (lydnad, hopp och skydd). Gemensamt för alla bruksgrenar är att stor del av träningen sker tillsammans med andra. Man behöver varandras kunskap och erfarenheter men också för att det krävs andra människor som hunden antingen ska spåra efter, söka, bita eller springa till. Det krävs mycket god kondition på såväl hund som förare då det i regelverket oftast står att provet skall utföras i starkt kuperad terräng. Tävling och träning sker under hela året men med hänsyn till de vilda djurens tillökning under våren samt till höstens älgjakt. Det betyder att våra brukshundar måste klara av att träna och tävla i såväl sommarvärme som vinterkyla.

Ladda hunden inför träningen eller tävlingen
Det är viktigt att hunden är i god kondition och är väl förberedd för att klara det förväntade arbetet. Hunden ska, som alltid, vara i lagom hull och inte bära på överflödiga kilon.

Framförallt rapport och sökträning är ett fysiskt krävande arbete och hunden får därmed ett ökat energibehov. Hur stor ökningen blir, påverkas av hur långt hunden springer, hur länge träningen pågår men även av temperatur och terrängförhållanden inverkar på energiförbrukningen. En stor del av brukshundens träning är konditionsträning, såsom löpning, cykling och simning. Ett högenergifoder anpassat till arbetande hundar är därför att föredra och bidrar till att brukshunden kan prestera optimalt. En brukshund kan oftast gå på samma foder året runt då träningen inte sker lika toppat som jämfört med en jakthund vilken oftast har längre viloperioder. Under dessa perioder kan jakthunden behöva ett foder med lägre energiinnehåll.

När hunden arbetar använder den främst fett som energikälla vilket vi har tagit hänsyn till i produkterna Trail 4300 och Endurance 4800. Båda dessa produkter innehåller anpassade mängder fett för att på bästa sätt möta hundens energibehov vid långa och ihållande arbetspass. Trail 4300 innehåller 21 % fett och är lämplig för de flesta brukshundar medan Endurance 4800 innehåller 30 % fett och passar till hundar som har dålig aptit och/eller mycket hög ämnesomsättning. Precis som i övrigt arbete vill man gärna ha så låg fodergiva som möjligt för att hundarnas tarmsystem ska klara av att smälta maten trots hårt arbete. Vilket foder som passar hunden bäst beror således på många olika faktorer såsom ålder, träningsmängd, aptit och kondition.

Både Trail 4300 och Endurance 4800 har ett högt innehåll av protein för att främja hundens muskelkondition. Produkterna består av lättsmälta råvaror och en optimal sammansättning av fiber för att motverka eventuell stressdiarré och främja en god magtarmhälsa. Produkterna innehåller även näringsämnen som har en positiv inverkan på ledernas hälsa, vilket är mycket viktigt hos arbetande hundar.

På senare tid har andelen kastrerade hundar inom bruksträningen ökat. Efter kastrering förändras hundarnas ämnesomsättning och det är då viktigt att man snabbt minskar fodermängden alternativt övergår till ett foder som är anpassat till den kastrerade hunden. Exempel på lämpligt foder kan då vara Neutered Adult Large dog som också har ett samverkande antioxidant komplex och extra tillskott av Bone och Joint support och en högre proteinmängd men som innehåller mycket mindre fett.

Så utfodrar du brukshunden bäst
Utfodra aldrig hunden i direkt anslutning till träning eller tävling, detta för att minimera risken att drabbas av magomvridning. Hundens fodergiva bör fördelas på två måltider, ungefär en tredjedel av givan bör ges cirka tre timmar innan hunden ska börja arbeta och resterande mängd minst två timmar efter avslutad träning eller tävling. En arbetande brukshund kan behöva ett eller flera mellanmål under dagen för att kunna utföra arbetet på bästa sätt. Lämpliga mellanmål är våtfodret Recovery eller fodertillskottet Energy Booster. Båda produkterna är extremt lättsmälta och tillför välbehövlig energi i samband med hård ansträngning.

Det är mycket viktigt att hunden dricker ordentligt i samband med träning då fysiskt arbete ger ett ökat vattenbehov. Ett riktmärke är att en hund som väger 25 kg behöver minst 1,5 liter vatten om dagen. Vid ansträngning och höga temperaturer ökar behovet ytterligare. Ett knep för att få hunden att öka sitt vattenintag kan vara att blanda vattnet med våtfodret Recovery. För att hjälpa musklernas återhämtning och återställa vätske- och saltbalansen kan vattnet blandas med Rehydration support, ett pulver som löses upp direkt i vattnet. Rehydration support innehåller bland annat maltodextrin, en kolhydrat som anses ha en positiv inverkan på hundens mentala skärpa under arbetet vilket gör att den orkar koncentrera sig längre. Om produkten ges inom 30 minuter efter avslutat arbete påverkas även hundens återhämtning positivt och den kommer att ha bättre förutsättningar för att arbeta under flera intensiva träningsdagar i följd.

Vi på Royal Canin har som ambition att ta fram foder som är perfekt anpassade för just din hund. Vi lägger ner mycket arbete och forskning för att med största möjliga precision uppfylla din hunds behov. När det gäller vårt sortiment för aktiva arbetshundar så ger vår precision dessutom er en ökad prestation!

sporting

Vi använder Cookies för att ge dig din bästa onlineupplevelse. Genom att klicka i TILLÅT godkänner du att vi använder Cookies i enlighet med våra riktlinjer för cookies.
Cookie Settings