Hem Foderkunskap Vad innebär fodermedelsallergi?

Vad innebär fodermedelsallergi?

I allmänna termer innebär allergi att kroppens immunförsvar överreagerar på ett ämne som normalt inte är skadligt. Ett ämne eller ingrediens i fodret, till exempel. I den här artikeln tar vi upp mekanismerna bakom fodermedelsallergi och reder ut några vanliga missförstånd när det gäller allergi hos katt och hund.

Av alla näringsämnen som finns i katt- och hundmat, är det endast proteiner som kan verka som allergener; det vill säga stimulera immunförsvaret till en allergisk reaktion. Proteiner finns i många olika råvaror, både animaliska och vegetabiliska. Om en katt eller hund är allergisk mot en viss råvara, är det alltså proteinet i råvaran som ger upphov till reaktionen. En allergisk individ kan vara allergisk mot en eller flera specifika proteiner. Dock kan ingen katt eller hund vara allergisk mot proteiner generellt. De är en livsviktig del av födan och behövs i lagom mängd. Varje dag.

HUR UTVECKLAS EN ALLERGI?

En vanlig missuppfattning är att fodermedelsallergi oftast blossar upp vid ett foderbyte. Men faktum är att kroppen måste ha utsatts för allergenet upprepade gånger för att en allergi ska kunna utvecklas. Immunförsvaret ”läser av” proteinet och bildar specifika antikroppar. Det är först när det finns antikroppar mot proteinet som en allergisk reaktion kan utlösas i kroppen. Katten eller hunden kan ha ätit ett protein i flera år innan en allergi utvecklas. Att ett djur plötsligt reagerar allergisk på en proteinkälla de ätit hela sitt liv är alltså inte ovanligt, tvärtom. Varför vissa katter och hundar utvecklar allergier vet man inte riktigt, men man vet att både miljöfaktorer och ärftliga faktorer spelar in. Därför är den allmänna rekommendationen att man aldrig bör avla på en katt eller hund som har allergier.

FLER VANLIGA MISSFÖRSTÅND

”Min hund är allergisk mot protein”
Det stämmer att det är proteiner man blir allergisk mot, men allergin är riktad mot ett eller flera specifika proteiner. Hunden kan vara allergisk mot nötprotein, kycklingprotein eller mjölkprotein till exempel, men inte proteiner i allmänhet.

”Min katt har precis bytt foder och nu har den börjat klia sig. Det måste vara fodermedelsallergi.”
Första gången en katt eller hund utsätts för ett allergen kan den inte reagera allergiskt på det. Upprepad kontakt krävs för att immunförsvaret ska kunna bilda de antikroppar som krävs för en allergisk reaktion. Det är därför ovanligt att en allergi bryter ut i samband med ett foderbyte.

”Foder med lamm och ris är bra för en hund med allergi”
Om hunden är allergisk mot någon ingrediens bör du alltid välja ett veterinärt dietfoder avsett för fodermedelsallergiska eller – intoleranta. Orsaken till det är att du i vanlig hundmat måste räkna med att det finns spår av andra ingredienser (allergener) än de som är deklarerade, vilket kan vara tillräckligt för att trigga en allergisk reaktion.

VANLIGA SYMPTOM

Det vanligaste symtomet på fodermedelsallergi är klåda. Men hos många fodermedelsallergiska hundar är återkommande öroninflammationer det enda symtomet. Vissa fodermedelsallergiska katter och hundar har, förutom klåda, även mag- och tarmproblem.

KLÅDA = ALLERGI?

Hudproblem är vanliga hos både katt och hund och det finns många orsaker till att en katt eller hund kliar sig. Klåda är det vanligaste symtomet vid allergi, men allergi är inte den vanligaste orsaken till klåda. Man uppskattar att ungefär 6 % av alla hudsjukdomar hos katt och beror på fodermedelsallergi. Hos hund är andelen något lägre. Det krävs en noggrann utredning hos veterinär innan orsaken till klådan kan fastställas. Eftersom både hudparasiter (exempelvis skabb, löss och loppor) och infektioner i huden är betydligt vanligare än allergi, så brukar veterinären börja med att utesluta detta. Hos hund är det vanligare med allergi mot luftburna ämnen (exempelvis pollen och kvalster) än allergi mot något i fodret, medan det är tvärtom hos katt. Allergityperna går tyvärr inte att skilja på enbart med hjälp av symtombilden.

DIAGNOS

Diagnosen fodermedelsallergi ställs genom en så kallad eliminationsdiet. Det innebär att man byter till ett foder som katten eller hunden inte kan reagera allergiskt mot, för att sedan byta tillbaka till det den ätit tidigare. Blodprover fungerar inte för att diagnostisera fodermedelsallergi.
Här kan du läsa mer om hur en eliminationsdiet går till.

Vi använder Cookies för att ge dig din bästa onlineupplevelse. Genom att klicka i TILLÅT godkänner du att vi använder Cookies i enlighet med våra riktlinjer för cookies.
Cookie Settings