Hem Foderkunskap Kvalitet och innehåll Våtfodersortimentet anpassas

Våtfodersortimentet anpassas

för att möta katters varierande preferenser

Royal Canin tar nu ytterligare ett steg framåt i utvecklingen och lanserar fler våtfoder för katt. Feline Health Nutrition-sortimentet blir nu ännu bättre anpassat för att möta katters varierande preferenser för olika typer av våtfoderkonsistenser.

Många kattägare vill ge sin vän en varierad utfodring och blandar därför gärna kattens torrfoder med våtfoder av olika slag. Studier har visat att vissa katter föredrar våtfoder i form av tunna skivor i sås medan andra individer istället föredrar bitar i gelé. För att tillgodose alla katters olika preferenser utökar vi nu vårt våtfodersortiment för katt och lanserar våtfoder form av bitar i gelé. Våra nya våtfoder i gelé är alla helfoder och lämpar sig både till att blandas med torrfoder och att ges som enda foder.

Vått och torrt – vad är skillnaden?

Den tydligaste skillnaden mellan våt- och torrfoder är vattenhalten. Torrfoder torkas under tillverkningsprocessen och en färdig torrfoderkula innehåller cirka 8-10% vatten. Våtfoder innehåller däremot en stor andel vatten, cirka 70-85%. En våtfoderförpackning är en sluten och syretät förpackning som under tillverkningsprocessen genomgår en värmebehandling i hög temperatur och under högt tryck. Det gör att bakterierna i produkten avdödas. Eftersom för packningen är helt tät och produkten i princip är steril så sker ingen tillväxt av bakterier, mögel eller jäst så länge förpackningen är oöppnad. Fettet i produkten riskerar inte heller att härskna, oxidera, eftersom det inte utsätts för syre. Därför innehåller våra våtfoder inga antioxidanter eller konserveringsmedel.

Näringsämne före ingrediens

Vi på Royal Canin framhäver aldrig specifika råvaror eller ”smaker” utan baserar våra produkter på det katter och hundar behöver för att fungera och må bra, det vill säga näringsämnen, och inte ingredienser. Ibland får vi samtal från kunder som är intresserade av mängden av olika typer av råvaror som ingår i en produkt. Att ange mängden av en råvara som ingår i en produkt säger ingenting om kvaliteten på råvaran, ingenting om vilka näringsämnen den innehåller, och ingenting om dess smältbarhet. Vi väljer därför att definiera, och prata om, våra produkters näringsvärde istället för dess ingredienser. Våra nya våtfoder är alla kompletta helfoder och består av näringsämnen som balanserat uppfyller kattens behov av aminosyror, fettsyror, vitaminer och mineraler.

Hög smaklighet och kvalitet

Det krävs mycket för att bli godkänd råvaruleverantör till oss. Vi jobbar ständigt tillsammans med våra leverantörer för att minimera pro dukt risker och för att säkerställa att alla råvaror uppfyller de höga kvalitetskrav som vi ställer. Ingen av de lastbilar som levererar råvaror till våra fabriker får lossa sin last utan att den provtagits och kontrollerats. Kontrollerna varierar beroende på riskanalysen för just den råvaran. Alla spannmålsprodukter analyseras med avseende på potentiellt farliga mögelgifter före lossning. På alla råvaror görs en kvalitativ NIR analys, vår så kallade ”fingeravtrycksanalys”, med den kan vi fånga avvikelser som vi inte har i våra kontrollprogram. Uppfyller inte leveransen Royal Canins höga krav på kvalitet, får lastbilen vända tillbaka igen. Detta är vi stenhårda med. Vi har full spårbarhet på ingående råvaror, och prover från varje leverans och tillverkningsparti sparas.

Alla animaliska råvaror som används i våra foder kommer från djur som är godkända för humankonsumtion, det vill säga djur som är dokumenterat friska och lämpliga som livsmedel. En stor del av de animaliska råvaror som vi använder oss av är delar av djuren som inte används till humankonsumtion, exempelvis hjärta och hals från kyckling. Alla dessa delar har olika näringsinnehåll, därför sorterar och finstyckar vi delarna innan de används i våra produkter. Detta gör att vi kan hålla en mycket hög precision och stabilitet på näringsinnehållet i den färdiga produkten, även då det gäller våtfoder. När det gäller smaklighet verkar många katter tycka att våtfoder har en högre smaklighet jämfört med torrfoder. Detta varierar givetvis mellan individer och produkter men generellt innehåller våtfoder en högre andel fett och protein jämfört med torrfoder vilket i sig ger en förhöjd smaklighet.

Liten variation – hög precision

Många våtfoder på marknaden håller ett ojämnt näringsinnehåll mellan olika tillverkningsomgångar. Detta kan ge stora variationer i näringsintaget hos katten som utfodras med ett sådant foder och kan i värsta fall leda till att minimibehovet för vissa essentiella näringsämnen inte uppnås. Vi håller en mycket hög stabilitet och precision i alla våra produkter, även då det gäller våtfoder. Kontinuerliga analyser görs på varje tillverkningsparti för att säkerställa att produkten verkligen innehåller alla de näringsämnen som vi vill och i de nivåer som krävs för en välbalanserad och skräddarsydd kost.

Förvaring av våtfoder

Oöppnad pouch

  • Förvara ditt våtfoder torrt och i rumstemperatur.
  • En ”svullen” pouch ska reklameras eller kasseras. (Det kan vara ett tecken på att förpackningen är skadad eller att produkten inte är tillräckligt kokt.)
  • Skadade våtfoderförpackningar kan bli otäta och ska kasseras.
  • Våra våtfoder kan frysas men frysningen kan påverka fodrets textur och därmed produktens smaklighet. (Generellt sett kan burk/pouch bli otät efter frysning eftersom det krävs ett tillräckligt stort spelrum för att möjliggöra att produkten utvidgas under frysning.)

Öppnad burk

  • En öppnad våtfoderförpackning ska förvaras med lock alternativt påsklämma i kylskåp.
  • Hållbarheten på en öppnad förpackning som förvaras i kylskåp är upp till 1-2 dagar

 

UTFODRING

Utfodringsrekommendationer

  • Våtfoder bör serveras rumstempererat.
  • Låt aldrig din katt äta direkt ur en våtfoderburk. Burkens vassa kanter kan lätt skada katten.
  • Katten ska alltid ha tillgång till friskt vatten. Våtfoder innehåller mer vätska jämfört med torrfoder men att utfodra katten med våtfoder ersätter inte behovet av friskt vatten.
  • Om du blandar våt- och torrfoder är det viktigt att du tar hänsyn till båda fodrens energiinnehåll, för att minska risken för överutfodring.

våtfoder-diagram

Vi använder Cookies för att ge dig din bästa onlineupplevelse. Genom att klicka i TILLÅT godkänner du att vi använder Cookies i enlighet med våra riktlinjer för cookies.
Cookie Settings