Hem Foderkunskap Kvalitet och innehåll Varför antioxidanter i hundfoder?

Varför antioxidanter i hundfoder?

Vad är oxidation? Vad leder den till?

Oxidation är en kemisk reaktion med syre. Syret omvandlas till så kallade fria syrgasradikaler som är mycket reaktiva och kan orsaka skador på vävnader samt organ.

Kroppen försöker skydda sig genom att själv bilda ämnen som fångar upp och oskadliggör syrgasradikaler. Ibland når syrgasradikalerna ända in i cellerna och kan då orsaka cellskador som kan leda till bland annat hjärtfel och cancer. Oxidation drabbar även material och ämnen runt omkring oss. Den leder till exempel till att järn rostar och till att äpplen blir bruna när de skalats.

apple oxidation

När fett i livsmedel och foder reagerar med syre härsknar det. Härsket fett irriterar slemhinnan i magsäck och tarm vilket leder till kräkningar och diarré. Vid långvarig förtäring av härsket fett kan det uppstå svåra skador på njurar och mjälte. Även livsviktiga vitaminer i livsmedel och foder bryts ned genom oxidation vilket kan leda till att produkterna inte längre innehåller den mängd vitaminer som behövs.

Antioxidanter skyddar mot oxidation

Oxidation är oundviklig och drabbar till slut alla strukturer. I livsmedel och foder är vi dock angelägna om att fördröja oxidationen tills dess att produkterna konsumerats, det vill säga tills dess att produkten nått sitt ”Bäst före datum” med marginal. Konsumenten, vare sig det är en människa eller ett djur, ska inte riskera att få i sig härsket fett eller för lite vitaminer om produkten konsumeras före ”Bäst före datum”.

Av den anledningen tillsätts så kallade antioxidanter till många livsmedel och foder. Antioxidanterna fångar upp och oskadliggör de fria syrgasradikalerna och förhindrar att de skadar fettet och vitaminerna i produkterna. Antioxidanter i produkterna förbrukas över tiden och den tillsatta mängden anpassas därför för att vara räcka fram till ”Bäst före datum” med marginal. Därefter är de tillsatta antioxidanterna förbrukade och produktens kvalitet samt vitamininnehåll kan inte längre garanteras.

Varför används kemiska antioxidanter?

BHA och propylgallat är kemiskt tillverkade antioxidanter som ofta används i livsmedel och foder. Det finns även naturligt förekommande antioxidanter som till exempel vitamin C och E. Anledningen till att vi och många andra fortsatt använder kemiskt tillverkade antioxidanter är att de är betydligt mer effektiva än de naturliga. Med BHA och propylgallat får livsmedel och foder betydligt bättre hållbarhet än om man tillsätter naturliga antioxidanter. Detta blir särskilt viktigt när man producerar produkter som ska ha lång hållbarhetstid och som ska kunna förvaras i rumstemperatur, till exempel torrfoder, pulverpotatismos, brödmixer och snacks.

BHA och propylgallat har testats i flera studier och inga skadliga effekter har uppmätts vid långvarig exponering vid de nivåer som används i livsmedel och foder. Vid extremt höga doser under lång exponeringstid har man sett en viss ökning av cancerfrekvensen hos råttor. Hos möss har man sett det motsatta, det vill säga en viss minskning av cancerfrekvensen vid långvarig exponering med mycket höga doser. På människa har inga skadliga effekter setts.

Den sammanvägda bedömningen hos livsmedels- och fodermyndigheterna inom EU är att de negativa hälsoeffekter av fetthärskning och vitaminförluster som uppstår om man inte tillsätter antioxidanter till livsmedel och foder, med lång hållbarhet som förvaras i rumstemperatur, vida överstiger de eventuella hälsorisker som antioxidanterna i sig själva kan framkalla.

Royal Canins ståndpunkt – hälsan alltid i fokus

Torrfoder efterfrågas av väldigt många hund- och kattägare. Våra torrfoder är specifikt anpassade för det enskilda djurets behov avseende näringsämnen och sammansättning. Vitamin och fettsyrasammansättning i våra torrfoder är centrala för djurens hälsa och välbefinnande. Vi optimerar användningen av antioxidanter, bland annat genom att kontrollera och styra råvarukvalitet, processparametrar och produkt under lagring.

Boston-Terrier_8995Vi använder en speciell förpackningsteknik (ATCO kontrollerad atmosfär med reducerad mängd syre) som gör det möjligt att bibehålla en säker produkt men en lägre andel antioxidanter. Genom att tillsätta väl beprövade och säkra antioxidanter – BHA och propylgallat – kan vi garantera att hunden och katten får det bästa tänkbara fodret utan risk för biverkningar, från varken oxidationsprodukter eller tillsatser.

Vi använder Cookies för att ge dig din bästa onlineupplevelse. Genom att klicka i TILLÅT godkänner du att vi använder Cookies i enlighet med våra riktlinjer för cookies.
Cookie Settings