Idag finns ett enormt utbud av både katt- och hundfoder på marknaden. Att välja rätt foder i denna djungel är inte lätt. När man jämför olika foder läggs ofta stort fokus på ingrediensförteckningar och då i synnerhet på vilken plats i ingrediensförteckningen enskilda råvaror hamnar. Vissa menar att ett foder måste ha en animalisk proteinråvara som första ingrediens för att kunna kategoriseras som ett foder av hög kvalitet.

Vad säger andelen av olika råvaror om kvaliteten på ett foder?

Då och då får vi samtal från kunder som är intresserade av mängden av olika typer av råvaror som ingår i en produkt. Idag är det vanligt bland fodertillverkare att i marknadsföringen lyfta fram ett foders innehåll av en viss råvara eller råvarugrupp, exempelvis andelen ”kött”, på en foderförpackning. Men mängden av en viss råvara som ingår i en produkt säger inte något om kvaliteten på råvaran, vilka näringsämnen den innehåller, och heller ingenting om dess smältbarhet.

Följaktligen är det inte så enkelt att det bara är fodrets innehåll av exempelvis ”kött” eller andra ingredienser som definierar dess kvalitet. Det är istället råvarornas näringsvärde, funktion och tillgänglighet för djuret som avgör produktens slutgiltiga kvalitet och funktion. Vi på Royal Canin menar att det katten och hunden behöver för att fungera och må bra är näringsämnen, och inte ingredienser. Därför väljer vi att definiera, och prata om, våra produkters näringsvärde istället för dess ingredienser. Med hjälp av råvaror med känt näringsinnehåll kombinerar vi olika råvaror för att nå det bästa slutresultatet.

Vilken information ger innehållsförteckningen?

En innehållsförteckning redovisar vilka råvaror som ingår i fodret, men den ger inte mycket information om fördelningen mellan olika råvaror eller råvarugrupper. I innehållsförteckningen ska alla råvaror/råvarugrupper anges i fallande ordning efter vikt före tillagning. Vitt skilda recept kan ge precis samma innehållsförteckning. Låt oss ge dig ett exempel utifrån en fiktiv och förenklad deklaration av hund-/kattfoder. Sammansättning: Torkad kyckling*, vete, majs, animaliskt fett, morötter.

deklaration

Diagrammen ovan illustrerar tre vitt skilda recept som alla ger samma innehållsförteckning.

*På grund av förändrad lagstiftning använder Royal Canin inte längre denna benämning utan istället, för samma typ av råvara; ”Torkat animaliskt protein (kyckling)”. Andra aktörer har än så länge valt att inte förändra sina deklarationer.

Proportionerna mellan de olika råvarorna ser helt olika ut men innehållsförteckningen förblir densamma för alla tre alternativ. Att endast titta på innehållsförteckningen ger alltså ytterst lite information kring receptets faktiska utformning och än mindre om fodrets totala näringsinnehåll, funktion och kvalitet.

Är animaliskt protein bättre än vegetabiliskt?

En vanlig fördom när det gäller proteinkällor i katt- och hundfoder är att vegetabiliskt protein har sämre kvalitet än animaliskt protein. Det stämmer inte. Proteinets ursprung säger mycket lite om dess kvalitet.

Vad som däremot är sant är att kroppen har olika förmåga att ta upp olika proteiner. Tarmen tar inte upp hela proteinmolekyler utan dessa måste först brytas ned till sina enklaste beståndsdelar, aminosyror. Det är först när kroppen tar upp aminosyrorna från tarmen som proteinet gör någon nytta.

Viktigt med lättsmälta proteiner

Proteinets smältbarhet är ett mått på hur lätt katten eller hunden kan tillgodogöra sig proteinet. Det finns vegetabiliska proteinråvaror som har en mycket hög smältbarhet, till exempel vetegluten. Det finns samtidigt animaliska proteinråvaror som har en låg smältbarhet, till exempel animaliskt proteinmjöl som torkats vid hög temperatur.

Förutom själva näringsupptaget finns det ytterligare en anledning till att det är viktigt att välja lättsmälta proteiner: det protein som förblir osmält hamnar i tjocktarmen och jäser, vilket kan ge magtarmstörningar som illaluktande gaser och diarré. Detta är ett relativt vanligt problem hos katter och hundar som äter foder av sämre kvalitet.

Produktens aminosyraprofil måste täcka det dagliga behovet
Katter och hundar har ett aminosyrabehov att fylla varje dag. Olika enskilda aminosyror behövs i olika mängder. Kroppen känner ingen som helst skillnad på om dessa enskilda aminosyror kommer från vegetabiliska eller animaliska proteinråvaror. Huvudsaken är att de finns där och är lätta att ta upp. Det som är viktigt är alltså vilken aminosyraprofil produkten har, det vill säga vilka aminosyror som ingår i den, och hur väl detta innehåll stämmer överens med kattens och hundens dagliga aminosyrabehov.

Det är alltså, ur kattens och hundens synvinkel, mycket viktigare att prata om slutproduktens smältbarhet och aminosyraprofil, snarare än om råvarorna är av animaliskt eller vegetabiliskt ursprung.

foderbitar-brafoder

Royal Canin väljer med omsorg

Sammanfattningsvis är det alltså ytterst svårt att jämföra olika foder endast utifrån den information som en innehållsförteckning ger, även om vissa fodertillverkare gärna vill påskina motsatsen. För att göra en rättvis bedömning behövs betydligt mer information än så.

Vi på Royal Canin sätter alltid katten och hunden i främsta rummet. Varje enskild ingrediens i våra foder finns där av en anledning. Råvarorna väljs ut med hänsyn till sitt näringsinnehåll, sin kvalitet och funktion samt att råvaran är miljömässigt hållbar.

Varje enskilt recept utvecklas med stor precision för att uppnå en specifik näringsprofil anpassad för just de individer fodret är avsett för. Gemensamt för alla våra produkter är optimerad smältbarhet, precist näringsinnehåll och hög smaklighet.

Vi använder Cookies för att ge dig din bästa onlineupplevelse. Genom att klicka i TILLÅT godkänner du att vi använder Cookies i enlighet med våra riktlinjer för cookies.
Cookie Settings