Dräktighetens faser

Dräktigheten hos en tik pågår i 63 dagar och kan delas in i två distinkta faser. Under första fasen, som pågår fram till 42:a dräktighetsdagen, ökar inte tikens energibehov nämnvärt och därmed inte heller hennes vikt. Under denna tid bör tiken utfodras med ett högkvalitativt foder med ett anpassat energiinnehåll för att bibehålla hennes idealvikt. Dräktigheten övergår runt dag 42 i den andra fasen och det är först då som tikens energibehov och vikt börjar förändras. Faktum är att mer än 70 % av fostertillväxten sker i den andra dräktighetsfasen. En tik ökar i genomsnitt 15-25 % i vikt under en dräktighet och återgår nästintill direkt efter förlossning till sin normala vikt. Det betyder att merparten av tikens viktuppgång under en dräktighet utgörs av foster och att hon, i motsats till katthonan, inte lagrar på sig några större fettreserver.

Utfodringens roll

Det tiken äter under dräktigheten har stor betydelse för de nyfödda valparnas vikt och livskraft. Ett välbalanserat foder av hög kvalitet är viktig för att både ge tiken och valparna de bästa förutsättningarna. HT 42d är anpassat för en dräktig tik under första dräktighetsfasen. Fodrets energiinnehåll är väl anpassat för att bibehålla tikens idealvikt. Fodret innehåller näringsämnen som kan ha en positiv effekt på reproduktionen, exempelvis betakaroten, folsyra och höga nivåer av antioxidanter. Fettsyran DHA ingår i höga nivåer och är positivt korrelerad med valparnas utveckling av syn och hjärna (inlärning och kognitiva funktioner).

draktighet_tabell

HT42d_tabeller

Vi använder Cookies för att ge dig din bästa onlineupplevelse. Genom att klicka i TILLÅT godkänner du att vi använder Cookies i enlighet med våra riktlinjer för cookies.
Cookie Settings