Katt- och hundfoder utan spannmål har blivit ”trendigt” och diskuteras nu ofta i olika forum. Spannmålsfria foder marknadsförs som lågallergena och ”naturliga”. Men vad är myt och vad är sanning om spannmål i foder till katt och hund? I den här artikeln reder vi ut några av de vanligaste frågorna runt spannmål i katt- och hundfoder.

Är spannmål billigt och används det som utfyllnad i katt- och hundfoder?
Nej.
En råvaras pris beror på dess kvalitet mer än på dess ursprung, oavsett om råvaran är vegetabilisk eller animalisk. Det är inte så enkelt att spannmål alltid är billigare än animaliska produkter! Spannmål av hög kvalitet är ingen lågprisprodukt. Spannmål innehåller stärkelse som om den är väl tillagad är en mycket bra och lättsmält energikälla, både för katter och hundar. Det är viktigt att komma ihåg att spannmål bidrar med fler näringsämnen än stärkelse. Spannmål är en naturlig råvara som förutom stärkelse även innehåller protein, fett, mineraler, vitaminer och kostfiber. Spannmål bidrar därmed precis som alla andra ingredienser som finns i våra foder till fodrets totala näringsinnehåll. Spannmål av hög kvalitet är alltså varken en billig råvara eller utfyllnad i våra katt- och hundfoder!

Har proteiner från spannmål sämre kvalitet än proteiner från kött?
Nej.
Proteinets ursprung säger mycket lite om dess kvalitet. Kroppen har olika förmåga smälta och tillgodogöra sig olika proteiner. Denna egenskap kallas smältbarhet. Det går inte att generaliserat uttala sig om smältbarhet då det gäller stora sammansatta grupper av råvaror som spannmål, vegetabilier, kött och animaliska produkter. Det finns vegetabiliska proteinråvaror som har en mycket god smältbarhet, till exempel vetegluten, och det finns animaliska proteinråvaror som har en låg smältbarhet, till exempel animaliskt proteinmjöl som torkats vid hög temperatur.

Säkert förvånar det många att den råvara som har högst smältbarhet bland de råvaror som Royal Canin använder är hydrolyserat fjädermjöl, tätt följd av vetegluten och sojaproteinhydrolysat.

Kroppen kan inte ta upp hela proteinmolekyler utan proteinet måste först brytas ned till dess enklaste beståndsdelar, aminosyror. Nedbrytningen av protein sker i tunntarmen innan proteindelarna, aminosyrorna, tas upp via tarmväggen och förs ut i blodet där katten eller hunden kan använda dem. Kroppen känner ingen som helst skillnad på om dessa enskilda aminosyror kommer från vegetabiliska eller animaliska proteinråvaror, eftersom samma aminosyra från en animalisk källa ser exakt likadan ut som om den kommer från en vegetabilisk källa.

Det som är viktigt är vilken aminosyraprofil produkten har, det vill säga vilka aminosyror som ingår i den, och hur väl detta innehåll stämmer överens med kattens och hundens dagliga aminosyrabehov. Det är alltså, ur kattens och hundens synvinkel, mycket viktigare att fokusera på slutprodukten både då det gäller proteinets smältbarhet och aminosyraprofilen än på enskilda råvaror.

spannmal

Kan katter och hundar bryta ner och tillgodogöra sig stärkelse?
Väl tillagad stärkelse är en mycket lättsmält energikälla för både katter och hundar. Stärkelse ger inte heller de kväverester i kroppen som protein gör när protein används som energikälla. Nyligen presenterades resultatet från en studie som jämförde hundens och vargens kapacitet att bryta ner stärkelse. Det visade sig att hunden är mångdubbelt mer effektiv än vargen då det handlar om att utnyttja stärkelse till energi. Även katter, som är strikta köttätare till skillnad från hunden, har en god förmåga att effektivt bryta ner och tillgodogöra sig väl tillagad stärkelse.

Tänk på att:
Katten är en strikt köttätare. Detta innebär inte att katten bara äter kött, utan att vissa näringsämnen som är livsnödvändiga för katten enbart finns i animaliska råvaror. Katten kan alltså tillgodogöra dig stärkelse och ha god nytta av fiber även om den har behov av näringsämnen som enbart finns i animaliska råvaror.

Bör katter och hundar verkligen äta kostfibrer?
Kostfibrer har många viktiga funktioner för både katter och hundar. De bidrar till en bra tarmmiljö och gör så att födan passerar matsmältningssystemet i en lagom hastighet. Kostfiber bidrar även till en bra avföringskonsistens och kan hjälpa katter att motverka bildning av hårbollar. Kostfibrer har också stor betydelse för att ge mättnadskänsla, något som inte minst är viktigt idag när kring en tredjedel av dagens katter och hundar är överviktiga. Idag har vi kommit så långt inom forskningen kring nutrition hos våra sällskapsdjur att vi känner till att vissa typer av kostfibrer dessutom har en positiv inverkan på tarmens bakterieflora och immunförsvar.

Är spannmål en vanlig orsak till allergi?
Det är viktigt att komma ihåg att spannmål är en grupp råvaror och inte en specifik råvara. En katt eller hund kan därför inte vara allergisk mot spannmål som helhet, utan enbart mot proteiner i ett visst slag av spannmål, till exempel vete. Hos både katt och hund är nötkött och mjölkprodukter fortsatt de långt vanligaste allergenerna vid fodermedelsallergi, alltså inte spannmål eller andra vegetabilier!

Tänk på att:
Vid misstanke om fodermedelsallergi är det viktigt att tänka på att katten eller hunden kan reagera på väldigt små mängder av det aktuella proteinet. För en allergisk individ spelar det därmed ingen roll hur mycket av ett visst protein som ingår i fodret utan om det överhuvudtaget finns i fodret.

Naturligtvis kan också allergen (det protein djuret är allergiskt emot) komma från matrester eller annat katten/ hunden erbjuds eller kommer över.

Kan katter och hundar vara glutenintoleranta?
Med glutenintolerans menas en specifik sjukdom som innebär att tarmluddet förstörs vid intag av alla typer av gluten (vete, råg och korn). Det är viktigt att inte förväxla glutenintolerans med allergi mot vissa typer av spannmål.

Glutenintolerans är relativt vanligt hos svenskar men däremot mycket ovanligt hos hundar. Hos katter finns inga konstaterade fall av glutenintolerans.

Hos vissa individer av irländsk setter har man funnit en genmutation som ger upphov till glutenintolerans. Denna mutation förekommer enbart hos vissa individer av just den rasen och inga andra raser har ännu diagnostiserats som glutenintoleranta. Mutationen är dessutom, tack vare en medveten avel, mycket ovanlig bland dagens settrar.

Orsakar kolhydrater övervikt och diabetes hos katter och hundar?
Övervikt orsakas av ett för högt energiintag i förhållande till katten eller hundens energibehov. Kolhydrater, fett och protein är de näringsämnen som bidrar till fodrets totala energiinnehåll. 1 gram kolhydrater ger lika mycket energi som 1 gram protein, och hälften så mycket energi som 1 gram fett. Det är fodrets totala energiinnehåll som styr risken för övervikt hos det aktuella djuret, inte fodrets innehåll av fett, protein eller kolhydrater.

Man har inte sett att kolhydrater har någon negativ effekt på friska katter och hundar. Det har lagts fram teorier om att kolhydrater skulle leda till övervikt och diabetes hos katter, men idag finns inga vetenskapliga studier som stödjer detta påstående. Inte heller har man sett att ett högt intag av kolhydrater skulle ge en ökad risk för diabetes.

Däremot rekommenderas ett foder med lågt stärkelseinnehåll till katter med redan diagnostiserad diabetes, vilket inte ska förväxlas med ett lågt kolhydratinnehåll! I gruppen kolhydrater ingår kostfibrer vilka också har en stabiliserande effekt på blodsocker till gagn för diabetiker.

Läs mer:
Axelsson, E., Ratnakumar, A., Arendt, M-J., Maqbool, K., Webster, M.T., Perloski, M., Liberg, O., Arnemo, J., Hedhammar, Å. & Lindbladh-Toh, K. (2013). The genomic signature of dog domestication reveals adaption to a starch-rick diet. Nature, 495:360-365.

Backus, R.C., Cave, N.J. & Keisler, D.H. (2007). Gonadectomy and high dietary fat but not high dietary carbohydrate induce gains in body weight and fat in domestic cats. British Journal of Nutrition, 98:641-650.

Vi använder Cookies för att ge dig din bästa onlineupplevelse. Genom att klicka i TILLÅT godkänner du att vi använder Cookies i enlighet med våra riktlinjer för cookies.
Cookie Settings