Hem Foderkunskap Kvalitet och innehåll Skadedjur i torrfoder

Skadedjur i torrfoder

Med våren och sommarens värme vaknar våra insekter till liv.

I naturen gör de flesta av dem nytta, men kommer de in i våra hem klassar vi dem som skadedjur. Skadedjur är alltid på jakt efter något att äta. Vi på Royal Canin arbetar hårt för att våra foder ska hålla en hög smaklighet. Detta gör att fodren inte bara smakar gott för våra hundar och katter, utan också för andra, ovälkomna gäster. En öppen säck med torrfoder är rena smörgåsbordet för en rad olika skadedjur.

De vanligaste skadedjuren i fodersammanhang

Insekter som i fodersammanhang räknas som skadedjur lockas av hög värme, vilket krävs för deras utveckling. Denna utveckling sker oftast i fyra steg: ägg, larv, puppa och färdig insekt. Utvecklingstakten styrs till stor del av värme men också av tillgången på mat.

Fläskängrar, skalbaggar och larver

Fläskängern fungerar som en renhållningsarbetare i naturen. Där tar den hand om döda smådjur, som fåglar och möss. Fläskängern kan flyga och under våren och sommaren tar den sig gärna in i våra hem. Väl inne söker den sig främst till feta, animaliska produkter, som torrfoder i öppna förpackningar. Fläskängern är dessutom väldigt förtjust i det fett som samlas i köksfläkten och kanalerna till denna.

Fläskängern blir 6-12 mm lång och har en brunsvart färg med ett typiskt grått band tvärs över täckvingarna. Det gråa bandet har tre mörka fläckar på vardera halvan. Fläskängerlarver är gråsvarta, håriga, och med två typiska horn i den spetsiga delen som är bakkroppen. Larvens längd är cirka 10 mm.

 

KvarnmottfjärilKvarnmottfjäril

Mottfjärilar finns det många arter av, men de man oftast ser i fodersammanhang är kvarnmott och mjölmott. Dessa två arter har som namnet antyder specialiserat sig på miljön i kvarnar, men de dras också till spannmålsråvarorna i torrfoder. Mottfjärilen är en liten fjäril som är 10-14 mm lång och har cirka 20-28 mm mellan spetsarna på de skiffergrå vingarna. Mottfjärilen flyger inte gärna i starkt ljus utan trivs bäst när det är mörkt.

Själva fjärilen, som är det sista steget i utvecklingen, lever inte så länge och äter heller inget. Fjärilens enda uppgift är att finna en bra plats att lägga sina ägg på. En enda fjäril kan lägga flera hundra ägg under sitt liv. Larven blir som störst 12-15 mm lång och har en gråvit färg. De spinner klibbiga trådar som gör att den angripna produkten klumpar ihop sig till täta spindelvävsliknande klumpar. Mottfjärilar tycker om värme men kan vara aktiva ända ner till +4 C.

MjölbaggeMjölbagge

Baggar är ett samlingsnamn för olika arter av mjölbaggar och plattbaggar. Båda är vanliga och kan finnas rikligt i spannmålsprodukter både hemma och i lagringsutrymmen. De vanligaste baggarna i fodersammanhang är svartbrun mjölbagge och sågtandad plattbagge. Mjölbaggar avger ett karakteristiskt ämne, lysol, som sätter sig i den angripna produkten. Lysol har en stark doft som är lätt att känna igen. Doften känns tydligt om man trycker sönder en bagge och luktar på den. Baggarna är cirka 4-6 mm i längd och larven blir något längre, cirka 10 mm.

Vad gör Royal Canin i fabriken för att förebygga skadedjur?

I de flesta fall då skadedjur förekommer i foder upptäcks detta i butik eller hos slutkonsumenten. Det är mycket sällan som orsaken till problemet finns i fabriken. Vi ställer höga krav på leverantörerna av de råvaror som vi använder i våra foder. När sedan råvarorna kommer till vår fabrik undersöks varje leverans, bland annat för förekomsten av skadeinsekter. Hittar man skadeinsekter, eller om det är något annat som inte stämmer, avvisas leveransen direkt från fabriksområdet.

När man tillverkar torrfoder går alla ingående råvaror genom en extrudering. Extruderingen innebär att råvarorna kokas i ungefär 100 grader under högt tryck. Denna behandling gör att inga ägg, larver eller färdiga insekter överlever. Efter extruderingen torkas, kyls och packas fodret inne i fabriken.

För att minimera förekomsten av skadedjur inne i fabriken finns stränga kontroll- och rengöringsrutiner för varje steg i tillverkningsprocessen. Varje vecka stoppar man produktionen och hela fabriken rengörs noggrant. Denna rengöring tar 8 timmar och utförs av 14 personer. Utöver detta utförs en rad andra åtgärder. Exempelvis finns mottfjärilsfällor utsatta runt om i fabriken som med hjälp av feromoner lockar till sig hanfjärilar. Fällorna kontrolleras regelbundet och är ett hjälpmedel för att se hur många mottfjärilar det finns inom olika områden. Med hjälp av dem och andra insektsfällor anpassar vi rengöring och sanering efter behov.

Så här undviker du att skadedjur kommer åt ditt foder

Torrfoder som innehåller en mängd råvaror som var för sig är attraktiva för skadedjur måste lagras som vanliga livsmedel, det vill säga i en ren miljö, torrt och svalt. Redan i butiken ska man se på påsen med torrfoder med samma kritiska ögon som man betraktar en förpackning med havregryn eller mjöl. Är förpackningen hel och ren? Titta i vikningen av påsen om det sitter något spindelvävsliknande där. I så fall kan det vara spår av mottfjäril. I många butiker är lagerutrymmet litet. Det är viktigt att hålla fönster och dörrar stängda till lagret så att inte skadedjur och skadeinsekter tar sig in. Men försök ändå att hålla en så låg temperatur som möjligt där torrfodret lagras så blir miljön mindre attraktiv för skadeinsekter. Detta är speciellt viktigt under våren och sommaren, när insekterna vaknar till liv och blir aktiva.

Råd

  • Hemma bör fodersäcken förvaras i en ren miljö, torrt och svalt, precis som i lager och butik.
  • När säcken öppnats bör den förvaras i ett lufttätt kärl av plast eller metall som förhindrar att skadedjur kommer åt produkten. Ett tättslutande kärl bevarar också smaken och näringsvärdet längre!
  • Städa upp foderbitar som hamnar utanför fodertunnan. Foder som blir liggande lockar till sig insekter som kan komma flygande utifrån. Även gnagare lockas av foderspill.
  • Foder förvaras inte sällan i garage, uterum, förråd och pannrum. Detta är inga bra platser eftersom portar eller dörrar ofta är öppna under sommarhalvåret. Hygienen är emellanåt inte heller den bästa. I varma utrymmen är risken också större att fettet i fodret härsknar.

Skulle du som butikspersonal eller din kund hitta skadedjur i ett torrfoder är detta givetvis ingen trevlig upplevelse. Oftast reagerar vi med förskräckelse och vill så snabbt som möjligt göra oss av med fodersäcken och dess innehåll. Det är en helt naturlig reaktion, men försök att stanna upp och fundera lite innan du slänger säcken:

  • Hur ser krypen ut ?
  • När är fodret tillverkat?
  • Var och när är fodret köpt?
  • Hur har den förvarats?

Dessa uppgifter är viktiga för oss som tillverkare för att vi ska kunna undersöka i vilket led som skadedjuren kan ha kommit åt fodret, och vilka åtgärder vi ska vidta. Nästa fråga många ställer sig är om det är farligt om hunden eller katten har fått i sig några av skadedjuren när de har utfodrats med fodret. Annika Lindh, veterinär och vetenskaplig kommunikatör på Royal Canin, förklarar att det inte finns några vetenskapliga belägg för att skadedjur som exempelvis fläskänger och mottfjäril skulle vara farliga att äta för våra hundar och katter. Larverna överlever inte i magtarmkanalen utan bryts ned och följer med den naturliga vägen ut.

Det finns alltså ingen anledning att avmaska en hund eller katt som har utfodrats av skadedjursangripet foder.
Det finns däremot andra skäl till att man inte ska ge sitt djur foder med skadeinsekter i. Insekterna producerar nämligen fukt i form av avföring och andra ämnesomsättningsprodukter vilket gör det lätt för bakterier och mögel att växa till. Mögel kan i sin tur bilda gifter som kan vara mycket farliga för hunden eller katten. Att upptäcka skadedjur i sitt foder är ingen trevlig upplevelse. Kom dock ihåg att rätt hantering och förvaring av ditt torrfoder är A och O när det gäller att slippa detta. Om du som kund upplever något fel på ditt foder är du alltid välkommen att ta kontakt med oss på Royal Canin. Vi är mycket tacksamma för all återkoppling vi får och detta är en viktig del i vårt förbättringsarbete.
Bilder, källa: Anticimex. Fotograf: Lennart Falk.

Vi använder Cookies för att ge dig din bästa onlineupplevelse. Genom att klicka i TILLÅT godkänner du att vi använder Cookies i enlighet med våra riktlinjer för cookies.
Cookie Settings