Hem Foderkunskap Kvalitet och innehåll Respekt för djuren - Ett signum för forskningen på Waltham

Respekt för djuren – Ett signum för forskningen på Waltham

Följ med på vårt studiebesök till ett världsledande forskningscenter för nutrition då det gäller hundar och katter

Royal Canin arbetar enligt mottot ”Animal first” och har alltid samma mål – att förbättra hundars och katters livsvillkor genom att med hjälp av den senaste kunskapen utveckla våra foder. Men varifrån kommer denna kunskap? Svaret är givetvis: forskning.

RC-Petcare-vision

Mars Petcare ”Make a better world for Pets”

Royal Canin är en del av Mars Petcare, en privatägd grupp av företag som även inrymmer det välrenommerade forskningscentret Waltham, som gett ut mer än 1 700 vetenskapliga publikationer sedan starten för mer än 50 år sedan. Vid Waltham bedrivs världsledande och banbrytande forskning kring katter och hundar då det gäller nutrition och betydelsen av sällskapsdjur för människan. Forskningen sker med katternas och hundarnas välbefinnande i fokus. Kunskapen används av Royal Canin för att ta fram produkter som främjar hälsan hos katter och hundar med olika behov.

– Forskning inom Mars-koncernen måste ske utan att orsaka smärta eller större obehag för djuren. Vi har en långtgående policy kring djurvälfärd och säkerställer alltid att den forskning vi gör har mycket liten påverkan på djuren, säger John Rawlings, globalt ansvarig för Djurvälfärd och Etik.

En unik anläggning – en unik filosofi

Walthams katteri och kennel är utformade för att ge katter och hundar bästa möjliga miljö, en kombination av lugn och stimulans. Lay-outen har inspirerat ett flertal organisationer då de byggt sina egna katterier och kennlar. Här bor och arbetar idag 370 brittiska huskatter i specialutformade, runda hus som är sammanlänkade med en korridor som löper från hus till hus. Kattgrupperna bor i egna avdelningar som har både ett innerum och ett uterum med många aktivitetsmöjligheter. Varje katt har sina egna skötare och alla skötare har som mest sex katter att ta hand om.

Det är bara de djurskötare som har hand om katterna som kan gå in till de slutna avdelningarna.

– Alla som arbetar med katterna måste duscha på morgonen och byta kläder för att minska risken för olika virussmittor, säger Penny Morris, som är vetenskaplig kommunikatör och forskare vid Walthams.

Några av utrymmena på Waltham är utformade för både katter och människor. Vi tittar in i två rum med en öppen dörr emellan, som ser ut som ett kontorsrum och ett stökigt mötesrum. Det är det också – här delar katter och människor på utrymmet och det gör att kattleksaker ligger spridda i rummen. I dessa rum bor katter som är på väg in i verksamheten under en invänjningsperiod. Även katter som av någon anledning ska sluta jobba i forskningen på Waltham, kanske på grund av ålder eller för att de inte trivs, kan mellanlanda här i väntan på ett adoptivhem. I soffan ligger en katt bekvämt mellan kuddarna, medan några katter har rullat ihop sig i grottor och uppe i klätterträd. Två katter lojt iakttar oss från sina liggplatser mitt på sammanträdesbordet. En skylt på utsidan berättar att här inne har tre nya katter sitt tillfälliga hem – Satch, Rumtumtuggah och Kat.

– De tre introducerades här för några dagar sedan. Vi börjar med att låta de nya vara ensamma i det ena rummet så att de får vänja sig vid dofterna och miljön. Sedan presenterar vi katterna för varandra. Våra katter är väldigt sociala och tydliga i sitt kroppsspråk. Men kan ni se vilka det är som är nya? frågar Alexandra Moesta, som är veterinär och expert på djurens beteende.

En snabb överblick av de åtta-nio katterna ger inga signaler om att någon av dem är vare sig osäker eller irriterad, så det är omöjligt att säga vilka som är nya i gruppen. Alla, förutom Kat som sitter och tvättar sig under bordet, har åter lagt sig ner och slutit ögonen.

Frivilligt att delta

Forskningen som pågår på Waltham innebär att katterna kontrolleras och hanteras regelbundet. Det innebär också att de ibland är tvungna att lära sig nya rutiner. I ett försök ville forskarna på Waltham undersöka hur urinstenar bildas. Det behövdes urinprover från katterna, och för att göra det möjligt fick man lära katterna att kissa i speciella lådor.

– Vi börjar hanteringen och träningen redan när kattungarna är små. All träning sker på deras egna villkor och med positiv förstärkning som klicker och godis. Om katterna inte vill delta så låter vi dem vara ifred, säger Penny Morris.

Hon menar att all forskning inte alltid leder till kunskap som är direkt användbar för till exempel Royal Canin, men att den alltid lär oss mer om hur katter fungerar. Det har dock hänt att även grundforskning har gett upphov till viktiga förändringar i fodertillverkningen.

– Några sådana upptäckter vi gjort här på Waltham är till exempel att katter inte känner söt smak. Ytterligare en upptäckt vi gjort här är att aminosyran taurin, som är livsviktig för katter, tas upp olika av katten beroende på om den äter ett våtfoder eller ett torrfoder, säger Penny Morris.

Etiken avgör alltid

Att med hjälp av kirurgi ta prov på de katter som ingår i försök är helt uteslutet på Waltham. Man framkallar inte heller sjukdom hos katterna.

– Vi samarbetar istället med olika veterinärkliniker som tar emot patienter som har drabbats av de sjukdomar vi forskar kring, och där tar vi del av de prover som tas. Målet är att förstå hur sjukdomar uppstår så att vi istället kan hitta vägar att förebygga dem, säger Penny Morris.

Ledstjärnan i Walthams forskning är principen 3R (Replacement, Reduction,Refinement), vilket innebär att forskarna ständigt strävar efter att i första hand  hitta alternativa metoder. I de studier där det är nödvändigt att djur ingår strävar man efter att hålla antalet nere utan att äventyra den vetenskapliga trovärdigheten, samtidigt som man ständigt ser över och förbättrar de metoder som används.

– Vi försöker verkligen vara i frontlinjen när det gäller den utvecklingen; att hitta metoder som innebär att vi till exempel kan analysera katternas saliv istället för att ta ett blodprov, säger Penny Morris.

Forskning i framkant

En stor utmaning för forskarna på Waltham är att utvärdera hur näringsämnen omsätts i olika delar av magtarmkanalen hos katterna, enbart baserat på vad katterna äter och det som kommer ut i andra ändan i form av urin och avföring.

– Det finns gränser för vad vi kan göra. Så är det, men vi försöker utveckla en teknik för att lära oss vad som händer i katternas magtarmkanal utan att ta hjälp av kirurgi eller andra tekniker som innebär ingrepp på djuren. Det är banbrytande forskning. Vi tar tillvara redan befintlig kunskap från tidigare försök och utbyter även erfarenheter från forskning på människor, säger John Rawlings.

Ett sådant exempel är när Waltham med hjälp av cellodlingar skapade en syntetisk modell av en överhud. Syftet var att utvärdera vilken kombination av näringsämnen som gav upphov till bäst barriärfunktion i huden. Efter att ha utvärderat 25 utvalda näringsämnen i olika dos och kombination, kom forskarna fram till sju som man lät ingå i ett foder, för att slutligen kunna utvärdera effekten på huden under verkliga omständigheter. Denna forskning ledde fram till Royal Canins så kallade PINCH-cocktail, en barriärstärkande kombination av näringsämnen, som idag är till stor hjälp för bland annat katter och hundar med atopisk dermatit (allergisk hudinflammation).

Öppenhet ger trovärdighet

Waltham har, som så många andra företag som bedriver forskning med hjälp av djur, ifrågasatts, men enligt John Rawlings förs diskussioner fortlöpande med djurskyddsorganisationer om hur verksamheten bedrivs.

– Vi är väldigt öppna med vad vi gör och hur vi arbetar. Vi bedriver forskning med hjälp av djur och med en väldigt hög standard. Vi försöker i alla delar att vara ett föredöme när det gäller omsorgen om våra djur, bland annat genom att återkommande bjuda in olika experter och forskare för att få oberoende åsikter om hur vi sköter oss och om det finns helt andra sätt att bedriva den forskning vi gör, säger John Rawlings.

Vi använder Cookies för att ge dig din bästa onlineupplevelse. Genom att klicka i TILLÅT godkänner du att vi använder Cookies i enlighet med våra riktlinjer för cookies.
Cookie Settings