Vi på Royal Canin sätter alltid katten och hunden i främsta rummet. När vi utvecklar en ny produkt eller vidareutvecklar en befintlig produkt är det alltid katten och hundens specifika näringsbehov som ligger till grund. Genom att ha kunskap om detta näringsbehov kan vi sätta samman recept som uppfyller behovet bäst. I denna artikel förklarar vi vad vi menar med vår näringsfilosofi.

Exakt vad katten och hunden behöver

Gemensamt för alla våra produkter är:

  • optimerad smältbarhet – att katten och hunden på bästa sätt kan tillgodogöra sig det som finns i fodret,
  • precist näringsinnehåll – exakt de näringsämnen som katten och hunden behöver för att leva ett så långt och hälsosamt liv som möjligt,
  • hög smaklighet – att katten och hunden med god aptit äter fodret, i annat fall spelar det ingen roll hur bra sammansatt fodret är.

Varje enskilt recept utvecklas med stor precision för att uppnå en specifik näringsprofil, exakt anpassad för just de katter och hundar som fodret är avsett för.

Det finns olika teorier om vad katten eller hunden verkligen behöver äta för att må bra. Vi utformar våra produkter baserade på den senaste forskningen och ändrar inte våra recept efter vilka trender som råder på marknaden.

Foderkulor

Utgår från behovet av näringsämnen

När vi vet vad katten eller hunden har för specifikt näringsbehov skapar vi foderrecept som tillgodoser det behovet. Det är detta vi kallar den näringsmässiga balansen, varken för lite eller för mycket av det som ingår i fodret.

näringsämne före..
Näringsämnena i fodret är de byggstenar som katten och hunden kan tillgodogöra sig för att upprätthålla kroppens olika funktioner. Exempel på näringsämne är aminosyror från proteiner. Vi utgår alltså ifrån vilka aminosyror som behövs (baserat på kattens eller hundens behov) när vi sätter ihop våra recept, inte ifrån ingredienserna. Det är först när vi vet vilka näringsämnen, exempelvis aminosyror, vi söker som vi väljer ingredienser till receptet. Våra recept balanseras med hänsyn till 50 olika näringsämnen för att uppfylla katten eller hundens specifika behov, det är ett omfattande arbete som ligger bakom de slutgiltiga produkterna.

När vi väljer råvaror väljs de inte bara för sin näringsmässiga sammansättning, de väljs också utifrån sin kvalitet och funktion och dessutom vägs råvarans miljömässiga påverkan in.

Specifika näringsämnen

Förutom att våra foder innehåller alla de näringsämnen som en katt eller hund behöver, innehåller de även en rad olika näringsämnen som har specifika funktioner och ger fodret mervärde. Några exempel på sådana näringsämnen är olika typer av antioxidanter som minskar effekten av reaktiva molekyler i kroppen, och som hindrar fodret från att härskna. Ett annat exempel är glukosamin och kondroitinsulfat som bidrar till en bättre ledhälsa samt natriumpolyfosfat som minskar risken för tandstensbildning. Alla näringsämnen som finns i våra foder finns där för att de har en specifik funktion att fylla.

Produktens slutgiltiga kvalitet

Katten och hunden behöver specifika näringsämnen i rätt balans för att fungera och må bra. Det är inte så enkelt att det är fodrets innehåll av specifika råvaror som exempelvis animaliskt protein eller kolhydrater som definierar fodrets kvalitet. Det som avgör produktens slutgiltiga kvalitet och funktion är istället råvarornas näringsinnehåll, funktion och hur mycket som tas upp av djuret. Det är därför vi väljer att  beskriva våra produkters näringsvärde istället för hur mycket av olika ingredienser de innehåller.

Det är bakgrunden till att vi inte anger hur många procent av de olika ingredienserna som finns i våra foder. Hur mycket av de olika ingredienserna som ingår säger i princip ingenting om fodrets kvalitet, vilka näringsämnen de innehåller eller hur smältbara de är. Det är istället kvaliteten på råvarorna, vad de innehåller för näringsämnen och hur smältbara de är som ligger till grund för fodrets totala smältbarhet och funktion.

Innehållsförteckningen

Syftet med en innehållsförteckning är att redovisa vilka råvaror som ingår i fodret, men den ger ingen information om fördelningen mellan olika råvaror eller råvarugrupper. Enligt foderlagstiftningen ska alla råvaror eller råvarugrupper i innehållsförteckningen anges i fallande ordning efter vikt innan tillagningen. Innehållsförteckningen kan skrivas som en råvarubeteckning, det vill säga att alla enskilda ingredienser skrivs ut, exempelvis: Torkat animaliskt protein, vete, majs, animaliskt fett. Innehållsförteckningen kan också skrivas som en kategoribeteckning, där ingredienserna anges i råvarugrupper istället för var för sig, exempelvis: Kött och animaliska biprodukter, spannmål, oljor och fetter.

För att kunna göra en rättvis bedömning när man jämför foder med varandra behövs betydligt mycket mer information än vad som står i innehållsförteckningen.

Vårt löfte

foder-2När du väljer ett foder från Royal Canin kan du vara säker på att din katt eller hund får i sig exakt vad den behöver – ingenting annat. Ingredienserna är utvalda med hänsyn till katten och hundens specifika näringsbehov. Vi ser till att näringsämnena också är tillgängliga och i rätt balans samtidigt som fodret smakar fantastiskt gott!

Om du vill veta mer om katten och hundens näringsbehov vid olika åldrar och livstadier, kan du via internet kostnadsfritt ladda ned en årligen uppdaterad näringsnorm från FEDIAFs hemsida, den europeiska branschorganisationen för djurmat.
(Till grund för den ligger den så kallade NRC-normen “Nutrient requirements of dogs and cats” från 2006, AACO-normen samt senare forskningsrön.)
I tidningen: Sök på orden ”Fediaf + Nutrient Requirements”
Denna finner du på internet via länken;
http://www.fediaf.org/self-regulation/nutrition/

Vi använder Cookies för att ge dig din bästa onlineupplevelse. Genom att klicka i TILLÅT godkänner du att vi använder Cookies i enlighet med våra riktlinjer för cookies.
Cookie Settings