Vi får ofta frågor till vår kundtjänst om varför våra utfodrings­rekommendationer för katt anges i gram istället för med ett volymmått. Vi förklarar här bak­grunden till detta och vi hoppas att det ger er en god förståelse till vårt ställningstagande. Vi hoppas också att denna information ska hjälpa er att besvara frågor från kunder i er butik.

Vi på Royal Canin anser att en skräddarsydd kost är det bästa alternativet för våra katter och hundar. En viktig del i en skräddarsydd kost är utfodringsransonens storlek. Vi ger idag endast utfodringsrekommendationer angivet i gram till våra kattfoder och vi rekommenderar starkt att alltid väga kattens dagliga foderranson. Denna rekommendation är ett steg i rätt riktning i vårt arbete mot en individuellt anpassad kost.

En katts dagliga ranson av ett foder utgörs av en relativt liten foder­volym. Att mäta upp en liten foder­ranson med hjälp av en måttkopp eller annan form av volymmätning är svårt och kan ge stora skillnader från en dag till en annan.

utfodring

– Skillnaden i utfodrad mängd kan bli upp mot 25%, vilket kan få ödes­digra konsekvenser för katten eftersom det leder till övervikt, säger Gregory Casseleux, veterinär och ansvarig för vetenskaplig kommunikation för Royal Canin Europa.

Två tredjedelar av Sveriges katter är idag överviktiga. Det gör övervikt till det vanligaste hälsoproblemet för våra katter. Det är en onödig och farlig välfärdssjukdom för katt som vi i möjligaste mån vill undvika. Vägning av foderransonen minskar risken för överutfodring och i förlängningen minskar även risken för övervikt.

Volymvikten för ett foder kan skilja något mellan olika partier, trots att receptet är detsamma mellan olika tillverkningar. Detta är helt normalt och beror på att råvarorna i en produkt kan ge varierande volymvikter. Skillnaden i volymvikt mellan olika partier är ytterligare en anledning till att vi rekommenderar att väga kattens foder istället för att mäta upp en förutbestämd volym.

Vill man trots detta använda en måttkopp har vi tagit fram en ny typ av kopp. De nya måttkopparna är utformade för att användas tillsammans med en våg. Väg upp din katts dagsranson i koppen, och märk upp volymen med en av färgmarkeringarna som följer med koppen. Gör om detta för varje ny förpackning, så minskar du risken för felaktig utfodring på grund av förändrade volymvikter. Vi hoppas att detta är ett steg i rätt riktning mot friskare katter.

 

Vi använder Cookies för att ge dig din bästa onlineupplevelse. Genom att klicka i TILLÅT godkänner du att vi använder Cookies i enlighet med våra riktlinjer för cookies.
Cookie Settings