Det är vanligt att leverantörer av katt- och hundfoder marknadsför sina produkter genom att lyfta andelen ”kött” eller ”färskt kött”, emellanåt också kombinerat med fina bilder på köttstycken. Det är ett enkelt budskap som många djurägare kan attraheras av. Kopplingen mellan andelen ”kött” och kvaliteten på fodret, det vill säga det verkliga värdet av ”andelen kött” för katten eller hunden, kan med rätta ifrågasättas.

”Färskt kött” innehåller mycket vatten

Enligt gällande foderlagstiftning måste varje ingrediens/ingrediensgrupp i ett foder anges i innehållsförteckningen utifrån vikt innan tillagning i fall­ande ordning. Detta gör att färska ”köttråvaror” eller andra produkter som innehåller stora mängder vatten hamnar högt upp i innehållsförteckningen. Sådana råvaror kan därmed göra intryck av att vara den främsta källan till fodrets näringsinnehåll. Så behöver det dock inte vara.

Låt oss titta på ett exempel. Anta att ett fiktivt foder innehåller:

25 % färsk köttråvara
24 % majs
24 % vete
15 % torkad fisk
10 % animaliskt fett
2 % vegetabilisk olja

Tillverkaren av fodret anger då ”kött” som första ingrediens och hela ingrediensförteckningen blir således:

Färskt kött, majs, vete, torkad fisk, animaliskt fett och vegetabilisk olja.
En innehållsförteckning som för blotta ögat ”ser bra ut” och ger intryck av att en stor andel av fodrets näringsämnen kommer från färskt ”kött”.

Samma fiktiva produkt som ovan skulle i det fall innehållsförteckningen gjordes med hänsyn tagen till råvarans vattenhalt istället bli:
Majs (31 %)
Vete (31 %)
Torkad fisk (18 %)
Animaliskt fett (11 %)
Torkad köttråvara (7 %)
Vegetabiliskt fett (2 %).

Receptet och slutprodukten är alltså densamma men de båda inne­hålls­förteckningarna ser alltså helt olika ut. Detta resonemang är viktigt att ha klart för sig när man tittar på och jämför olika innehållsförteckningar.

recept2

Tillagning minskar vattenhalten

När man tittar på en inne­hålls­förteckning måste man alltså ta i beaktande är att färskt kött innehåller cirka 75 % vatten. Under tillagningen av ett torrfoder torkas en stor del av detta vatten bort. Som i exemplet ovan betyder det att 25 % ”färsk köttråvara” i ett torrfoder endast innebär knappt 7 % ”köttråvara” i den slutliga produkten. Eftersom det vatten som ingår i den ”färska köttråvaran” inte innehåller några andra näringsämnen än just vatten blir en innehållsförteckning som innehåller ingredienser med vitt skilda vattenhalter missvisande. I de fall deklarationen förstärks med ett marknadsföringsbudskap som ”Innehåller 25 % färskt kött” menar vi är klart vilseledande.

minskad_vattenhalt

Torkad proteinråvara – vad innebär det?

Royal Canin använder torkade ani­mal­iska proteinråvaror i våra torrfoder. Det är råvaror där vattnet till stor del har torkats bort. En torkad proteinråvara är både lättare och mikrobiellt säkrare att använda vid tillverkning av torrfoder. Det finns idag inget vetenskapligt stöd för att det skulle vara positivt att använda ”färskt kött” istället för en torkad animalisk proteinråvara i ett torrfoder.

När det gäller torkade proteinråvaror finns det en stor variation i både kvalitet och smältbarhet, bland annat beroende på hur råvaran har hanterats och framställts. Därför är det mycket svårt att jämföra exempelvis råvaran; torkad kyckling/torkat animaliskt protein (kyckling), i olika foder från olika tillverkare. Även i de fall råvaran har samma namn kan både kvalitet och smältbarhet skilja betydligt.

De proteinråvaror som Royal Canin väljer att använda i våra torrfoder består av noga utvalda råvaror, exempelvis ingår inte näbbar och fötter från kyckling eftersom dessa delar har en mycket låg smältbarhet. Råvaran torkas skonsamt vid en låg temperatur. Detta är en tidskrävande och kostsam process men ger i utbyte en råvara som har en mycket hög smältbarhet. Det går att torka råvaror på kort tid och med hög temperatur men eftersom det sänker råvarans smältbarhet avsevärt är detta inget som vi på Royal Canin väljer att basera våra produkter på.

Andel ”köttråvara” är inte en kvalitetsstämpel

Sammanfattningsvis är det inte så enkelt som att andelen ”köttråvara” i en produkt avgör produktens kvalitet. Att ange andelen av en ”köttråvara”, vare sig den är torkad eller färsk, säger ingenting om kvaliteten på råvaran, absolut ingenting om vilka näringsämnen den innehåller, och heller inte något om dess smält­barhet. Oavsett om ett protein är av animaliskt eller vegetabiliskt ursprung är det dess smältbarhet och de aminosyror det består av som kommer katten eller hunden tillgodo i slutändan.

Därför väljer vi på Royal Canin att definiera, och prata om, våra produkters näringsvärde istället för dess ingredienser. Alla råvaror i våra foder väljs ut med hänsyn till deras näringsinnehåll, smältbarhet/tillgänglighet för katten/hunden och funktion samt naturligtvis att råvaran är säker och miljömässigt hållbar. Det är vad vi menar är kvalitet sett utifrån det verkliga behov som katten/hunden har.

Varje enskilt recept utvecklas med stor precision för att uppnå en specifik näringsprofil anpassad för just de individer fodret är avsett för. Gemensamt för alla våra produkter är optimerad smältbarhet, precist närings­innehåll och hög smaklighet.

Har du frågor kring våra foder och dess ingredienser, tveka inte att höra av dig till oss!

Vi använder Cookies för att ge dig din bästa onlineupplevelse. Genom att klicka i TILLÅT godkänner du att vi använder Cookies i enlighet med våra riktlinjer för cookies.
Cookie Settings