Hem Foderkunskap Kostfiber - ett komplext och spännande näringsämne

Kostfiber – ett komplext och spännande näringsämne

Till stor nytta för hundar och katter

Har hundar och katter behov av kostfiber? Att vi människor mår bra av att äta fiber vet de flesta om idag, men att det även ger fördelar för våra hundar och katter är inte lika välkänt. Det finns många studier som påvisat kostfibers positiva inverkan på hundars och katters hälsa och vid viktminskning är kostfiber ovärderligt. Hur kostfiber fungerar ska vi gå igenom nu!

Kostfiber – vad är det?

Ordet kostfiber är ett samlingsnamn för alla beståndsdelar i livsmedel och foder som inte bryts ner av enzymerna i tunntarmen hos ett däggdjur. Det innebär alltså att kostfiber passerar magsäcken och tunntarmen oförändrade. Gemensamt för alla typer av kostfiber är att de finns i växtdelar. Det finns många olika typer av kostfiber som har olika funktioner och hälsofördelar.

Olösliga fiber

Olösliga fiber är, som namnet antyder, ämnen som inte kan lösa sig i vatten och inte heller i någon av tarmens delar. Dessa kostfiber bidrar alltså inte alls till fodrets energiinnehåll, däremot har de andra fördelar. De minskar energitätheten i fodret vilket leder till att hunden eller katten kan äta en större volym vilket i sin tur bidrar till en ökad mättnadskänsla. Dessutom är dessa fiber mycket viktiga för att tarmrörelserna ska fungera som de ska. Exempel på olösliga fiber är cellulosa, hemicellulosa och lignin.

Lösliga fiber

Lösliga fiber passerar, eftersom de är en typ av kostfiber, tunntarmen opåverkade. Däremot har både hunden och katten olika tarmbakterier i tjocktarmen som kan bryta ner många av dessa kostfiber denna typ av kostfiber kallas för jäsbara fiber. Det finns både så kallade goda tarmbakterier och de som är mer av den ”onda” sorten, som kan skapa problem och orsaka sjukdom. Bakterierna bryter ner dessa kostfiber till vad som kallas för kortkedjiga fettsyror eller SCFA (förkortning efter det engelska namnet). I denna grupp ingår bland annat ättiksyra (acetat), propionsyra (propionat) och smörsyra (butyrat).
SCFA har visat sig ge många goda effekter i tjocktarmen hos hund och katt, bland annat använder cellerna i tjocktarmens slemhinna dessa fettsyror som energi. Det är viktigt att slemhinnans celler får tillräckligt med energi då de delar sig mycket snabbt och i snitt byts ut var tredje dag! En tarmslemhinna som mår bra och får tillräckligt mycket näring blir större till ytan och har då lättare att absorbera olika näringsämnen. SCFA bidrar också till ett surare pH i tarmen vilket ytterligare försvårar livet för de ”onda” bakterierna. En annan fördel med lösliga kostfiber är att de, liksom de olösliga fiberna, påverkar tarmens motorik och därigenom ger avföringen en bättre konsistens.

Råvara                       Mängd SCFA (mmol)
Cellulosa                  0,2
Havrefiber                0,4
Psyllium                   1,4
Betfiber                    2,5
FOS                           5,7

Loppfrö

Psyllium – en speciell kostfiber!

Skal och frön av psyllium har väldigt speciella egenskaper. Psyllium innehåller en stor mängd lösliga fiber som, vid kontakt med vatten, bildar en gelé men de är inte jäsbara. Ett tillskott av psyllium i fodret kan hjälpa katter som har problem med hårbollar, bidra till att hålla blodsockret på en jämn nivå samt minska risken för förstoppning och stabilisera en lös mage.

Prebiotika

En särskild sorts lösliga fiber kallas för prebiotika. Det som utmärker dessa fiber är att de gynnar tarmhälsan genom att påverka vilken typ av bakterier som gynnas respektive missgynnas i tjocktarmen. De kan till exempel fungera som en effektiv energikälla till ”snälla” bakterier, medan de ”onda” bakterierna inte utnyttjar fibern lika effektivt. Därigenom kan de goda bakterierna växa till snabbare och få en konkurrensfördel.

FOS & MOS

FOS och MOS är några namn som du kanske har sett på dina foderpåsar. De är två typer av prebiotika som fungerar på lite olika sätt. FOS (fruktooligosackarider) fungerar som i exemplet ovan. De är helt enkelt en utmärkt energikälla till bakterier som gör nytta i tarmen. Dessa bakterier kan då frodas och ge hunden eller katten en bättre tarmhälsa. MOS (mannanoligosackarider) däremot, fungerar lite annorlunda. Vissa patogena (sjukdomsframkallande) bakterier binder till rester av sockerarter på tarmcellernas yta. De kan då sätta sig fast i tarmen och föröka sig relativt ohämmat och då bidra till sjukdom hos djuret. Om MOS finns närvarande i tarmen binds istället bakterierna till dessa fiber och följer då med avföringen ut, utan att ha hunnit orsaka någon skada i tarmen.

Det här med växtråd

På många av våra foder kan du hitta ett analysvärde som kallas för växttråd. Detta begrepp blir ofta lite förvirrat då man gärna likställer det med kostfiber vilket inte alls stämmer. Analys för andelen växttråd fås genom en behandling av fodret med bland annat syra. Efter denna behandling finns enbart ungefär hälften av cellulosan kvar och enbart en liten del av exempelvis hemicellulosa och lignin. Detta gör att användningsområdet för denna analys är begränsat men kan säga någonting om innehållet av olösliga fiber i fodret.

En bra tarmflora

Att ha en välfungerande bakterieflora i tarmen har på människa visat sig vara viktigt, inte bara för tarmhälsan utan även för flera andra funktioner i kroppen. Man har kunnat visa att en god bakterieflora minskar risken för övervikt och diabetes typ 2 och mycket tyder på att detta också skulle kunna gälla hundar och katter.

PF_range_poster_-_croq_1_Med._Res.___Basic

Hur används fiber i Royal Canins sortiment

I hela Royal Canins sortiment används olika typer av fiber, både lösliga och olösliga, för sina goda hälsoegenskaper. I samtliga foder är andelen fiber väl avvägda och kvoten mellan lösliga och olösliga fiber är noga granskad. Vissa foder, till exempel olika Light-produkter, innehåller extra höga mängder kostfiber för att ge hunden eller katten en större mättnadskänsla, trots den lägre dagliga energitilldelningen.
Kostfiber är alltså inte, som ibland påstås, utfyllnad i ett foder. Kostfiber finns där för att försöka uppnå alla de hälsofördelar som de kan ge. Att få andelen fiber och förhållandet mellan lösliga och olösliga fiber korrekt kräver enormt mycket forskning och Royal Canin försöker hela tiden föra utvecklingen framåt.

 

Vi använder Cookies för att ge dig din bästa onlineupplevelse. Genom att klicka i TILLÅT godkänner du att vi använder Cookies i enlighet med våra riktlinjer för cookies.
Cookie Settings